NOEN FORDELER MED Å TRENE KARATE!

Karate gir mange viktige fordeler for barn og voksne. Noen av disse fordelene er mental utvikling, moralsk utvikling og fysisk utvikling. Når en tenker på mental utvikling, bidrar karate til økt konsentrasjon og fokus, klar tenkning og besluttsomhet.


Karate utvikler tålmodighet, disiplin, utholdenhet, forståelse og fordomsfrie mennesker. Den bygger tillit, utvikler selvbeherskelse og øker ro og harmoni med seg selv. Karate er også bra for kroppen (fysisk utvikling). Dens bevegelsesmønster er ypperlig for hjertet, utvikler sterke bein og større muskler, skaper utholdenhet, og gjør kroppen mindre utsatt for sykdom og skade.


På alle disse måtene, er karate svært nyttig for oss mennesker i å håndtere de mange utfordringene som møter oss i dagens samfunn. Karate bringer oss balanse og perspektiv som vi har nytte av til daglig. Karate legger et sterkt fundament for vår personlige karakter.