HVA KOSTER DET Å TRENE HOS OSS!

Er karatetrening noe for deg? Hos oss kan alle prøve karatetrening i 2 uker før man trenger å binde seg til en treningsavtale. Om du ikke ønsker å bli medlem trenger du ikke betale for de 2 ukene du har vært her.

Inkludert i treningsavgiften:

  • Medlemskap i NKF/NIF.
  • Enkel forsikring NKF/NIF.
  • Medlemskap NKA.

NIF - Norges Idrettsforbund.
NKF - Norges Kampsportforbund (Særforbund NIF).
NKA - Norwegian Karate Assosiation JKA.

BETINGELSER

  • Treningsavgift til klubben er fordelt over 12 måneder og betales gjennom månedlige trekk via avtalegiro. Klubben tilbyr også halvårlig faktura.
  • Treningsavgiften inkluderer innmeldingsavgift og enkel forsikring igjennom Norges Kampsportforbund.
  • I tillegg kommer det en årlig kontingent på kr. 250.- pr. medlem som dekker kontingent til NKA. Ved månedlig faktura forfaller denne i april.
  • Stange Karateklubb tilbyr familierabatt på 50% på medlem to, tre eller fire fra samme husstand som trener i klubben. 
  • Det er 2 måneds oppsigelsestid.
  • Treningsavtalen (avtalegiroavtale) er løpende og eventuell oppsigelse av denne må skje skriftlig. Avtalen opphører 2 måneder etter utløp av oppsigelsesmåned..